Webslesson Tutorial
รายการเอกสารแจ้งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน

โปรดตรวจสอบเอกสารในระบบด้วยรหัสที่แจ้งให้ทราบแล้ว

เอกสารที่แจ้งในระบบล่าสุด

  
  


Webslesson Tutorial
รายการอนุมัติเงินประจำงวด

ทุกกลุ่มงานโปรดตรวจสอบงบประมาณในระบบ e-office

เอกสารที่แจ้งในระบบ 3 ลำดับล่าสุด

  
  
  


ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศธจ.น่าน

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์  ( e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  และอยู่ระหว่างรับฟังคำวิจารณ์ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเอกสารจัดทำแผนจัดซื้อ , ประกาศราคากลาง และเกณฑ์คุณลักษณะ รวมถึงรหัสโครงการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตรวจสอบได้ที่เมนูด้านซ้าย หัวข้อ "ประกาศซื้อจ้าง ศธจ."     หรือดำเนินการค้นหาโครงการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  e-GP` ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป...

Tags: 

Pages