สรุปรายงานซื้อ-จ้างรายเดือน

ลำดับ เดือน รายละเอียด
1 ตุลาคม 2562 รายงาน
2 พฤศจิกายน 2562 รายงาน
3 ธันวาคม 2562 รายงาน
4 มกราคม 2563 รายงาน
5 กุมภาพันธ์ 2563 รายงาน
6 มีนาคม 2563 รายงาน
7 เมษายน 2563 รายงาน
8 พฤษภาคม 2563 รายงาน
9 มิถุนายน 2563 รายงาน
10 กรกฎาคม 2563 รายงาน
11 สิงหาคม 2563 รายงาน
12 กันยายน 2563 รายงาน
Tags: