ระบบงานสำนักงาน (e-Office)

ระบบทะเบียนพัสดุ (ทดสอบ)

 

 

ร่วมประชุมการใช้งาน padme รายงานผลโครงการงบจังหวัด

 

วันที่ 10  เมษายน   2561   กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้งานโปรแกรม PADME ในการติดตามประเมินผลโครงการจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดน่าน  จัดประชุมโดยสำนักงานจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. 

 

   

 

   

 

Tags: 

ร่วมงานพิธีถวายพุ่มสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมงานพิธีถวายพุ่มสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  นำโดยนายอดุล  เทพกอม  รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นผู้วางพานพุ่ม ณ ลานข่วงเมืองน่าน ในวันที่ 2  เมษายน 2561
 
 
  

 

 

   

 

 

กรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ตรวจเยี่ยม

วันอาทิตย์ที่  18 มีนาคม   2561 คณะกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านที่พักนักกีฬา ได้ทำการตรวจเยี่ยมสถานที่พักนักกีฬา  เพื่อช่วยเหลือ ดูแลความเรียบร้อย ทั้งด้านที่พัก และด้านเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ข้าราชการกลุ่มอำนวยการ  และกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

โดยสถานที่พัก ประกอบด้วยโรงเรียน   และสถานที่ราชการของจังหวัดน่าน ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้งานแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม  2561

 

Tags: 

หน้า