ระบบงานสำนักงาน (e-Office)

 

รายงานพัสดุ - ครุภัณฑ์

อบรมพัฒนาบุคลากรการเงิน บัญชีพัสดุ ศธจ. 4 จังหวัด

 

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ศธจ.น่าน เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Tags: 

สถานะการบริหารงบประมาณ 27 เม.ย. 2561

 

 

 

 

ร่วมประชุมการใช้งาน padme รายงานผลโครงการงบจังหวัด

 

วันที่ 10  เมษายน   2561   กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้งานโปรแกรม PADME ในการติดตามประเมินผลโครงการจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดน่าน  จัดประชุมโดยสำนักงานจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. 

 

   

 

   

 

Tags: 

หน้า