รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด

แสดงสถานะการดำเนินการของหน่วยรับงบประมาณ

ที่รับจัดสรรจาก จังหวัดน่าน-> สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน -> หน่วยรับ

ลำดับ
หน่วยรับ
กิจกรรม
วงเงิน
ศธจ.รับเอกสาร
เสนอลงนาม
ส่งเบิกจังหวัด
โอนเงิน
ส่งใบเสร็จ
1
ร.ร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) คชจ.จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 12 ธค 2562 5000.00
จำนวน 1 รายการ : 1 หน้า : 1


    งานการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

จัดทำโดย :: sanblog พัฒนาชิ้นงาน ปี 2563