รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด

แสดงสถานะการดำเนินการของหน่วยรับงบประมาณ

ที่รับจัดสรรจาก จังหวัดน่าน-> สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน -> หน่วยรับ

ลำดับ
หน่วยรับ
กิจกรรม
วงเงิน
ศธจ.รับเอกสาร
เสนอลงนาม
ส่งเบิกจังหวัด
โอนเงิน
ส่งใบเสร็จ
จำนวน 0 รายการ : 1 หน้า : 1


    งานการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

จัดทำโดย :: sanblog พัฒนาชิ้นงาน ปี 2563