ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2562

> ประกาศผลการพิจารณา  ประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding ครุภัณฑ์ 3 กลุ่มรายการ (รายละเอียด) 
> ประกาศผลการพิจารณา  ประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding ก่อสร้างอาคารห้องประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร  (รายละเอียด)
> ประกาศผลการพิจารณา  ประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 กลุ่มรายการ  (รายละเอียด)
> ประกาศผลการพิจารณา  ประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 กลุ่มรายการ  (รายละเอียด)
> ประกาศผลการพิจารณา  ประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (รายละเอียด)

ปีงบประมาณ 2561
> ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding เช่ารถยนต์โดยสาร (รายละเอียด)