ประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง 3 รายการ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้นัดหมายคณะกรรมการควบคุมงานจ้างก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง พร้อมกับคู่สัญญา ประชุมเพื่อบริหารสัญญา ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 17  เดือน ธันวาคม  2564 เพื่อวางแผนการก่อสร้าง และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา เพื่อให้งานก่อสร้าง 3 รายการ สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์    .....

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้าง 3 รายการ

(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 282,600 บาท ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านอินเตอร์ซัพพลาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียด)

 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2565  เพื่อซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ  วงเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(แผนซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 1)

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ 8 รายการ

 (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)

                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ครุภัณฑ์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย วงเงิน 425,650 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศของสำนักงานศึกษาธิการดังแนบ (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ)  

หน้า