Webslesson Tutorial
รายการเอกสารแจ้งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน

โปรดตรวจสอบเอกสารในระบบด้วยรหัสที่แจ้งให้ทราบแล้ว

เอกสารที่แจ้งในระบบ 3 ลำดับล่าสุด

  
  
  


Webslesson Tutorial
รายการอนุมัติเงินประจำงวด

ทุกกลุ่มงานโปรดตรวจสอบงบประมาณในระบบ e-office

เอกสารที่แจ้งในระบบ 3 ลำดับล่าสุด

  
  
  
  


ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศธจ.น่าน

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์  ( e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  และอยู่ระหว่างรับฟังคำวิจารณ์ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเอกสารจัดทำแผนจัดซื้อ , ประกาศราคากลาง และเกณฑ์คุณลักษณะ รวมถึงรหัสโครงการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตรวจสอบได้ที่เมนูด้านซ้าย หัวข้อ "ประกาศซื้อจ้าง ศธจ."     หรือดำเนินการค้นหาโครงการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  e-GP` ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป...

Tags: 

เข้าร่วมการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการคลัง (พัสดุ)

สำนักอำนวยการ สำนักปลัดกระทรวงการคลัง จัดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการคลัง ปีงบประมาณ 2562  ณ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้เข้ารับการอบรมเป็นรุ่นที่ 2
     

Tags: 

Pages