รายการวัสดุอนุมัติให้ซื้อเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคระบาดไวรัส covid19

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ และกำหนดรายการวัสดุที่หน่วยงาน อนุมัติให้จัดซื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัส covid 19  จำนวน 7 รายการ (รายละเอียด)

Tags: