ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้าง 3 รายการ

(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 282,600 บาท ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านอินเตอร์ซัพพลาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียด)