ขอบเขตงาน

 

ปีงบประมาณ 2562

3. ขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการจากเงินเหลือจ่าย จัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [เผยแพร่วันที่ 21 ก.ค. 2562] (ขอบเขตงาน)
2. ขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โฆษณาเผยแพร่ 3 กลุ่มรายการ (รายละเอียด)
1 ขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด 1)    (ขอบเขตงาน)
 

ปีงบประมาณ 2561
1 ขอบเขตงาน เช่ารถตู้โดยสาร งบผูกพัน ปีงบประมาณ 2561-2565  (รายละเอียด)

Tags: