meeting

ประชุมกรรมการควบคุมงาน และตรวจงานจ้าง ครั้งที่ 4/62

  วันอังคารที่ 3  กันยายน  2562  ศธจ.น่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมงาน และกรรมการตรวจงานจ้าง ก่อสร้างอาคารห้องประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคในการบริหารสัญญา โดยได้เชิญตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสิริสาธร  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ตั้งแต่ เวลา 09.30 - 11.00 น. 

    

Tags: 

Pages