ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจากผลกระทบโรคโควิท 19

หนังสือกรมบัญชีกลาง กวจ ที่ ว 83 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญา กรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิท 19 (รายละเอียด)

Tags: