ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562
>>  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ปี 2562 รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562) (รายละเอียด)
ปีงบประมาณ 2561
>>  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 รอบ 1 ปี (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) (รายละเอียด)

Tags: